TicketLiquidator

Artist: Pill

וזאת התביעה: אצל דניאל מייזלין שהתחתנה עם אברהם כהן יש שני ילדים ראשונים שנולדו יעקב ומוריה שהם מהמשפחה של אביב חגלי כמו כן יש להם את אוריאל שהתבגר כבר קצת וילד רוסי לבן בשם רפאל הילד הרביעי והאחרון שאני מאוד מדוכא מהמחשבה שהוא יתבגר כמו מוריה ויעקב עם צבע ועם ארשת פנים מזרחית. ead more on Last.fm

Similar Artists

Top Albums Pill